Bob and Kristen Criswell, Nipomo

~ Arroyo Grande—Wednesday
~ San Luis Obispo—Thursday
~ San Luis Obispo—Saturday
~ Santa Barbara—Saturday
~ Goleta—Sunday

  • Kiwis